tel1. +48 517 190 138 | tel2. 503 966 277 | tel3. +48 501 46 48 10 | pon-pt w godz. 10:00-18:00
e-mail: info@podrozesylvia.pl

Białowieski Park Narodowy – perła Podlasia!

Białowieża to miejsce magiczne na Podlasiu. To region, który ma swój niepowtarzalny urok. Ze względu na swoje bogactwo przyrodnicze na terenie Białowieży został utworzony park narodowy, który jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Zajmuje powierzchnię 10 517 ha, z czego 5 726 ha podlega ścisłej ochronie. Siedziba parku zlokalizowana jest w Białowieży, a dokładnie w Parku Pałacowym. Ze względu na swoją unikatowość przyrodniczą, Białowieski Park Narodowy został wyróżniony przez wpisanie go w 1977 r. na listę rezerwatów biosfery, a od 1979 r. figuruje na Liście UNESCO. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym parku jest Obszar Ochrony Ścisłej. Zawiera on fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego. Udostępnia się go do badań naukowych i w niewielkim stopniu w celach edukacyjnych oraz jako trasę zwiedzania (trasa o długości 7 km – tylko z przewodnikiem).Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. Stare drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca. Wiele z nich występuje na nielicznych obszarach poza Puszczą Białowieską. Białowieski Park Narodowy odwiedza co roku ok. 150 tys. turystów. Najbardziej cieszącymi się uznaniem zwiedzających oprócz obszaru ścisłej ochrony są: Rezerwat Pokazowy Żubrów i Muzeum BPN.
Park będziemy zwiedzać podczas naszej wycieczki na Podlasie w terminie 3-7.08.2021, na którą już bardzo serdecznie zapraszamy 🙂
Informacje, źródło: https://bpn.com.pl/